Full de participació
Comerç més competitiu

Dades de l'empresa
Empresa:

NIF:

Adreça:

Població:

CP:

Persona de contacte:

Càrrec:

Activitat:

Nom comercial:

Tel:

Fax:

Correu electrònic:

Web:

Data de constitució de l'empresa:

ANYS
2013
2014
2015
Evolució ventes (en milers d'euros)
euros
euros
euros
Total facturació
Evolució plantilla (nombre de persones)
Total
Evolució nombre establiments comercials
En eixos comercials
En altres zones
Inversió per àrees (en milers d'euros)
euros
euros
euros
Instal·lacion/Mobiliaria comercial
Medi ambient
Formació/Qualitat
Noves tecnologies
Publicitat i imatge
Material d'imatge que s'adjunta
Catàlegs

 Catàlegs

Presentacions Vídeos/Fotos

 Presentacions Vídeos/Fotos

Mostres

 Mostres

Altres

 Altres

Adjuntar arxiu

Tamany màxim de l'arxiu: 10MB.
Comentari de les accions més destacables de 2015
NOTA: Dades que cal tenir en compte per emplenar aquesta part:
• Obertura de punts de venta • Reforma i modernització dels establiments • Esforços formatius fets • Evolució de la plantilla • Introducció de suports electrònics/informàtics als establiments • Participació en grups de compra • Innovacions comercials realitzades • Serveis nous/productes nous • Implantació de noves tecnologies de la informació • Iniciativa comercial • Evolució històrica (es valorarà documentació acreditativa).