HomePremi Fundació PIMEC als valors d’empresa

Premi Fundació PIMEC als valors d'empresa

Full de participació
Premi Fundació PIMEC als valors d'empresa

Dades de l'empresa
Empresa:

Adreça:

Població:

CP:

Persona de contacte:

Càrrec:

Tel:

Fax:

Correu electrònic:

Web:

NIF:

Activitat:

Sector:

Plantilla any 2015:

Facturació any 2015:

Composició capital social:

%nacional/

%estranger
Data de constitució de l'empresa:

Evolució plantilla
1. L'empresa porta a terme alguna política de formació continuada?
SI

SI

NO

NO

Quins són els criteris principals que determinen les actuacions formatives dels treballadors?
2. Quin percentatge de la plantilla ha participat en accions formatives durant els dos darrers anys? %
3. Quantes persones ha contractat l'empresa els dos darrers anys? Fixos Temporals
Del total de contractes formalitzats els dos darrers anys, quants corresponen als col·lectius següents?
(IMPORTANT: Cal tenir en compte que un mateix contracte pot afectar més d'un col·lectiu, no són excloents)
Immigrants: Més grans de 45 anys: Aturats de llarga durada: Dones: Persones discapacitades: Altres col·lectius:
4. Quantes persones han causat baixa a l'empresa en els dos darrers anys pels motius següents?
Jubilació: Baixa voluntària: Acomiadament: Finalització de contracte: Altres motius:
5. Quin percentatge de dones hi ha a la plantilla de l'empresa? %
i a l'equip directiu? %
6. Disposeu d'algun mecanisme de comunicació de les actuacions de RS, que garanteixin la transparència i la participació?
Informació a priori
Informació a priori
Informació a posteriori
Informació a posteriori
Consultes a priori
Consultes a priori
Suggeriments dels treballadors
Suggeriments dels treballadors
Sobre la marxa de l'empresa
Sobre la marxa de l'empresa
Decisions estratègiques
Decisions estratègiques
7. Teniu establertes mesures de conciliació laboral, personal i familiar?
SI

SI

NO

NO

En què consisteixen i a quins treballadors afecten?
8. Promoveu la realització d'activitats esportives de lleure o de voluntariat entre els treballadors?
SI

SI

NO

NO

Quines són aquestes activitats i com es promocionen?
9. L'empresa fa sessions de formació i sensibilització als treballadors en matèria de salut i seguretat al treball?
SI

SI

NO

NO

Quin percentatge de la plantilla hi assisteix? %
10. Què s'ha fet darrerament per condicionar l'entorn de treball (millora de les condicions ergonòmiques, higièniques o de seguretat)?
11. Heu implantat algun sistema de gestió ambiental?
ISO 14000
ISO 14000
EMAS
EMAS
Altres
Altres (especifiqueu a la casella)
NO
NO

12. Quin percentatge dels productes que comercialitzeu porten distintius de garantia de qualitat ambiental? %
13. L'empresa porta a terme alguna política de reutilització i estalvi intern de recursos?
SI

SI

NO

NO

Quines accions de reutilització i estalvi intern de recursos es porten a terme?
14. L'empresa té sistemes de recollida selectiva de material d'oficina?
SI

SI

NO

NO

15. Oferiu places a estudiants per a la realització de pràctiques de formació (FP, universitaris)?
SI

SI

NO

NO

Quantes places en els dos darrers anys? Detalleu les institucions
16. Contribuïu amb suport tècnic, financer o altres mitjans a ONG o altres entitats per a accions humanitàries, de beneficència o defensa del medi ambient?
SI

SI

NO

NO

Euros destinats els darrers dos anys
Altres recursos destinats els darrers dos anys
Especifiqueu les entitats amb les quals heu col·laborat
17. Patrocineu o col·laboreu en activitats esportives culturals, de lleure o esbarjo per a la població?
SI

SI

NO

NO

Euros destinats els darrers dos anys
Altres recursos destinats els darrers dos anys
Especifiqueu les activitats
18. L'empresa organitza o participa en jornades de portes obertes?
SI

SI

NO

NO

Material d'imatge que s'adjunta
Catàlegs

Catàlegs

Presentacions Vídeos/Fotos

Presentacions Vídeos/Fotos

Mostres

Mostres

Altres

Altres

Adjuntar arxiu

Tamany màxim de l'arxiu: 10MB.
Comentari de les accions més destacables de 2015
NOTA: Dades que cal tenir en compte per emplenar aquesta part:
comentaris sobre les actuacions fetes per l'empresa en matèria de responsabilitat social que no s'hagin especificat o que complementin els apartats anteriors.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i oferir continguts i publicitat d'interès, fent que alguns d'aquests tercers pugui tractar les teves dades fora de la Unió Europea. Al continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies. més info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close